deknipgarage@gmail.com +31 6 41328416

Privacyverklaring

Terneuzen, 25 mei 2018

Betreft: persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste,

Op 25 mei 2018 worden de nieuwe Europese Privacy Regels van kracht. De Europese Wet waarin deze nieuwe privacy regels zijn vastgelegd is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG. In deze brief geven wij een toelichting op het gebruik van uw persoonsgegevens, en de rechten die u hebt op basis van de AVG.

Doel
Ik verzamel en gebruik een aantal van uw persoonlijke gegevens, zodat mijn kapperszaak goed kan functioneren, en waarbij uw gegevens worden beschermd.

De door u aangeleverde gegevens worden uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel gebruikt. Ik verzamel en gebruik niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk is. Indien ik over gegevens beschik die niet noodzakelijk zijn voor het doel, dan vernietig ik deze onmiddellijk na ontvangst.

De persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, omdat ik deze nodig hebben voor de goede uitvoering van mijn kapsalon, omdat de wet mij verplicht om persoonsgegevens te verwerken of op één van de andere noodzakelijkheidsgrondslagen genoemd in de AVG. Ik verwerk geen persoonsgegevens zonder dat daarvoor een geldige grondslag aanwezig is.

De persoonsgegevens
Ik verzamel en gebruik de volgende gegevens van u:

Achternaam en Voornamen
Woonadres [indien van toepassing]
Emailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer

De hiervoor genoemde gegevens heb ik nodig om mijn kapsalon te kunnen voeren, en de gegevens worden uitsluitend daarvoor verwerkt.

U hebt als klant van wie persoonsgegevens door mij worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op informatie die ik u in deze brief geef. U hebt daarnaast het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens niet of niet juist bij mij zijn geregistreerd, dan kunt u mij verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren. U hebt daarnaast het recht om mij te verzoeken om uw persoonsgegevens te vernietigen, waartoe ik uitsluitend overga op het moment dat er voor mij niet langer een wettelijke verplichting bestaat om één of meerdere persoonsgegevens van u te bewaren. Tot slot hebt u het recht om mij te verzoeken om uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf of organisatie te verstrekken. Ik zal dat uitsluitend doen op uw schriftelijk verzoek.

Ik reken erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze waarop ik de nieuwe privacyregels toepas, en wat uw rechten zijn vanaf 25 mei.

Indien u hierop een nadere toelichting verlangt, dan verneem ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Evelien Wisse

De Knipgarage